OM TILFREDSHEDSPORTALEN

Tilfredshedsportalen giver mulighed for at sammenligne brugertilfredsheden på tværs af institutioner og kommuner. Formålet med sammenligning er at understøtte den lokale kvalitetsudvikling, fx ved at identificere de institutioner, der gør det særligt godt, og som andre derfor kan lære af.

På Tilfredshedsportalen kan kommunerne indberette resultaterne af deres brugertilfredshedsundersøgelser, som er gennemført ud fra fælles spørgeskemaer.

Du kan læse mere om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside

BAGGRUND

Tilfredshedsportalen er en del af udmøntningen af aftalen om kommunernes økonomi for 2011. I aftalen anbefales det, at kommunerne hvert andet år offentliggør den brugeroplevede kvalitet blandt modtagere af hjemmehjælp, forældre til børn i dagtilbud, forældre til elever i folkeskoler samt forældre til børn i SFO/fritidshjem.

Der findes 9 forskellige spørgeskemaer til måling af brugertilfredsheden. Hvert spørgeskema indeholder ca. 10 obligatoriske spørgsmål om brugernes tilfredshed samt en række frivillige spørgsmål, som er testede og kvalitetssikrede. Derudover kan den enkelte kommune tilføje lokale spørgsmål.

Brugertilfredsheden måles på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er ”meget utilfreds” og 5 er ”meget tilfreds”. Brugertilfredsheden vist på Tilfredshedsportalen er gennemsnittet for svarene på spørgsmålet ”Hvor tilfreds er du alt i alt med…?”